Algemene Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden

Atermes b.v volgt de leveringsvoorwaarden van de brancheorganisatie Nederland ICT (voorheen ICT Office / Fenit). Deze zijn te vinden in de Fenit Leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden van Nederland ICT

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189. ® Nederland ICT is een wettig gedeponeerd dienst en warenmerk.
© Nederland ICT 2017 het reprorecht wordt niet uitgeoefend.

Inkijk versie

Inkijk versie van de algemene voorwaarden: algemene voorwaarden

Voor meer informatie

Nederland ICT

Pompmolenlaan 7, 3447 GK Woerden
Postbus 401, 3440 AK Woerden
0348 – 49 36 36