Atermes versie 1.3 released

Medewerkerportaal

In het medewerker portaal zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Cliënt opgenomen in ziekenhuis

In het medewerkerportaal van de intaker wordt een geplande intake doorgestreept getoond wanneer de kraamvrouw is opgenomen in het ziekenhuis. Achter de afspraak verschijnt het icoon van een huisje.

Op het moment dat de planning een kraamverzorgende inzet bij een partus en/ kraamzorg dan kan zij in haar medewerker de eerste gegevens van de klant zien. In bovenstaand scherm is de kraamverzorgende ingezet bij een partus.

  • Wanneer op “details” wordt geklikt dan worden gegevens vanuit het dossier getoond op het scherm getoond.
  • Wanneer op “download”  wordt gedrukt wordt er een samenvatting van het dossier gedownload.
    • Achter Aanwezig is er knop die is er knop waarmee de aanwezigheid in het gezin kan worden “gestart”  of  “gestopt”.

Het laden van schermen in het medewerkerportaal is versneld.

LET OP: beheerders die tests uitvoeren in het medewerkerportaal moeten er rekening mee houden dat de schermen nu worden gecached. Dit betekent dat wanneer er wijzigingen worden aangebracht bij de cliënt tijdens de test het scherm van het medewerkerportaal moet worden gerefreshed.

In de menubalk is een knop “refresh”  toegevoegd.

Cliënt kan uren accorderen

De cliënt kan nu in het medewerkerportaal de partus uren en kraamzorguren laten ondertekenen. De medewerker klikt op de knop “uren”  . Een nieuw scherm wordt geopend waarin de cliënt de uren kan ondertekenen.

Organisatieportaal

Gebruik van adressen in Atermes

In Atermes kunnen verschillende typen adressen worden gebruikt:

  • Bevaladres: Het adres waar de kraamvrouw bevalt.
  • Zorgadres: Het adres waar de kraamzorg aan de zorg wilt ontvangen
  • Factuuradres: Het adres waar de factuur naar toe moet.
  • Postadres: Het adres waar de cliënt de post wil ontvangen.

Vink Hoofdadres

In het scherm waar een adres wordt aangemaakt is het mogelijk om door middel van een vinkje aan te geven welk adres het “hoofdadres” is.

Met dit vinkje wordt aangegeven op welk adres de kraamvrouw woont (ingeschreven staat bij de gemeente). Dit adres wordt gebruikt voor de digitale facturatie naar de verzekeraar en voor de bepaling of een cliënt in een achterstandswijk woont. Wanneer bij bevaladres, zorgadres, factuuradres of postadres niet is aangegeven wat het hoofdadres is dan wordt het zorgadres gebruikt voor de digitale facturatie naar de verzekeraar en voor de bepaling van de achterstandswijk.

Waar gaat de factuur naar toe?

De factuur gaar naar factuuradres.

Indien er geen factuuradres is dan gaat de factuur naar het postadres. Indien er ook geen postadres is dan gaat de factuur naar het adres waar het vinkje hoofdadres is aangezet. Indien bij geen enkel adres het vinkje hoofdadres is gebruikt dan gaat de factuur naar het zorgadres.

Waar gaat de Post naar toe

De post gaat naar het postadres.

Indien er geen postadres is gaat de factuur naar het adres waar het vinkje hoofdadres is aangezet. Indien bij geen enkel adres het vinkje hoofdadres is gebruikt dan gaat de post naar het zorgadres.

Verzekeringen

Alle verzekeraars met de polisvoorwaarden zitten nu in Atermes.

Ziekenhuis opname

Het is van belang om bij een ziekenhuis opname altijd alle personen (moeder en/of kind(eren) die worden opgenomen te vermelden.  Voor de bepaling van het aantal LIP-uren wordt nl rekening gehouden met wie er is opgenomen.

Wanneer de moeder alleen wordt opgenomen dan vindt er geen automatische correctie van het LIP-uren plaats in Atermes. In deze situatie voorziet het LIP-protocol niet en dient er samen met de verloskundige vastgesteld te worden hoeveel kraamzorg er nog mag worden gegeven.

Wanneer alleen het kind (eren) worden opgenomen dan wordt het aantal LIP-uren verminderd met 1,5 uur.

Wanneer moeder en kind worden opgenomen dan wordt het aantal LIP-uren verminderd met één achtste van het aantal LIP-uren bij de intake voor elke opname dag.

Download officiële release notes: Release notes versie 1.3