Atermes versie 1.4 released

Medewerkersportaal

  • De kraamverzorgende kan nu alle partus gegevens invoeren en op deze wijze de partus direct afmelden zonder tussenkomst van de backoffice.
  • De kraamverzorgende kan cliënt notities en notities voor de overdracht aan het dossier toevoegen voor haar collega’s.
  • De kraamverzorgende kan de cliënt een akkoord vragen voor de geleverde uren, daarbij kan optioneel een overzicht van de geleverde uren naar die client gemaild worden.
  • De kraamverzorgende kan een samenvatting van het dossier downloaden.
  • Wanneer nu een intake wordt gestart dan worden nu meer gegevens getoond o.a. aterme datum, hoeveelste zwangerschap, hoeveelste kind.

 

Organisatieportaal

Bepaling verlof of ziekte uren per dag
Het is nu mogelijk om in Atermes aan te geven of bij het vast stellen van het aantal hoeveel verlof of ziekte uren per dag moeten worden uit gegaan van 5 of 7 dagen per week.

Voorbeeld een medewerker heeft een dienstverband van 50% (18 uur per week) en ze neemt één vakantiedag op. Wanneer uitgegaan wordt van 7 dagen per week dan wordt 18/7 uur (2 uur 34 minuten) van haar verlofsaldo afgehaald.

De instelling is te vinden bij Beheer, Configuratie, CAO

Intake samenvatting mailen
Het is nu mogelijk om vanuit het organisatieportaal een samenvatting van de intake naar de cliënt te kunnen mailen.

LIP Verbeteringen en opgeloste bugs
Er zijn meerdere verbetering aangebracht in het LIP en verschillende bugs zijn opgelost.

  • Verbeteringen LIP zijn opgelost.
  • Intake scherm samenvatting mailen vanuit organisatieportaal.
  • Verschillende bugs opgelost.


Factuur status uitbreiding
De status Voldaan is aangepast naar Verwerkt. Deze naam sluit beter aan bij het facturatie proces in Atermes. De status Verwerkt dient als Archief status en is standaard niet zichtbaar net zoals Voldaan was.
Er is een nieuwe status ‘Niet voldaan’. Vanuit de lijst met Verwerkte facturen kan een factuur als Niet voldaan worden gemarkeerd. Deze nieuwe status wordt gebruikt om te bepalen of er nog openstaande of niet voldane facturen zijn wanneer een client zich opnieuw aanmeld (mits deze instelling aan staat). U kunt facturen met de status Niet voldaan ook weer terug zetten naar Verwerkt. Ook de status Niet voldaan wordt standaard niet getoond in het overzicht.

Helpdesk

Naast bovenstaande uitbreidingen / verbeteringen zijn er ook weer helpdesk meldingen opgelost.
Deze zijn al direct aan de indiener gecommuniceerd.